Parkiranje u parku

Pronađi sva slobodna parking mjesta u parku i imaj na umu da ne smiješ parkirati na invalidska mjesta.